Agenda

Het Steunpunt Cultuurprofielscholen en de Verenging CultuurProfielScholen spannen zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie volledig en juist is. Daarentegen kunnen ze niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledigheid of onjuiste informatie, mede omdat ook derden informatie plaatsen. Vereniging CultuurProfielScholen T: 06 14144615 E: info@cultuurprofielscholen.nl.