Conferentie Cultuur Leert Anders VI 2013

2012
Cultuur Leert Anders! Maar hoe anders, wat leer je dan anders of hoe anders vormt cultuur je? Deze vragen lopen als een rode draad door de conferentie Cultuur Leert Anders VI en worden vanuit verschillende perspectieven belicht in presentaties en workshops. Locatie: De Reehorst te Ede.

Voor wie
Deze editie van Cultuur Leert Anders is georganiseerd door het Steunpunt Cultuurprofielscholen en Cultuur netwerk Nederland. De conferentie is bedoeld voor docenten, cultuurcoördinatoren en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs en voor docenten en studenten van lerarenopleidingen.

5 jaar CultuurProfielScholen
De Vereniging CultuurProfielScholen bestaat dit jaar 5 jaar. In dit jubileumjaar heeft de vereniging haar kernwaarden voor cultuuronderwijs vastgelegd in een Manifest. Dit Manifest wordt tijdens de conferentie feestelijk gepresenteerd. Ook ontvangen alle conferentiedeelnemers een veelzijdige en omvangrijke jubileumbundel als bijzonder cadeau.

Cultuurwerkplaatsen
Cultuurnetwerk Nederland voerde in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het project ‘Cultuuronderwijs Lerarenopleidingen VO' uit. Hierin hebben twaalf lerarenopleidingen in cultuurwerkplaatsen gewerkt aan innovatie van cultuuronderwijs.

Zij presenteren hun resultaten tijdens de conferentie. Ook ontvangen alle conferentiedeelnemers een bundel over deze projecten.