De cultuurprofielschool

Cultuurprofielplan

Als een school kiest voor een cultuurprofiel zal zij moeten aangeven waar zij voor staat en waar de school, vanuit haar ambities, naar toe wil groeien. Een school kan dus binnen een cultuurprofiel kiezen voor verschillende uitwerkingen; zoveel scholen, zoveel scenario's.

Een cultuurprofielplan, te vergelijken met een beleidsplan, vormt daarbij de leidraad voor zowel de ontwikkeling als uitvoering van een cultuurprofiel binnen een school. Het expliciteert welke keuzes passen bij je school.
Het cultuurprofielplan bestaat uit zes hoofdonderdelen. Deze onderdelen zijn te allen tijde cruciaal binnen een ontwikkelproces naar een cultuurprofiel.

CPS zon

Cultuurprofielzon met alle hoofdstukken van het cultuurprofielplan.

De zes hoofdonderdelen van een cultuurprofielplan:

  1. Visie op cultuureducatie
  2. Cultuureducatie in de programmering
  3. Samenwerkingspartners
  4. Communicatie
  5. Voorwaarden
  6. Evaluatie en ontwikkeling

Bekijk voor meer uitleg over deze onderdelen de achterkant Kaart Cultuurprofielplan, te downloaden in de rechterkolom.

Met de cultuurprofielplangenerator kunt u op eenvoudige wijze aspecten die voor uw school van belang zijn per hoofdstuk toevoegen aan uw Cultuurprofielplan. U stelt met de generator de basis van uw plan op.

Naar de Cultuurprofielplangenerator.