Hoe wordt je Cultuurprofielschool

Hoe word je CultuurProfielSchool

De school vult een Zelfevaluatie-instrument Cultuurprofielscholen in en stuurt dit vervolgens met het cultuurbeleidsplan, de schoolgids (inclusief urentabel), flyer(s) voor open dagen en ander kunst- en cultuur-pr-materiaal, programma-afspraken met niet-kunstvakken, het jaarverslag (waaronder het personeelsbeleid en de financiële ruimte voor cultuurbeleid), het inspectierapport, informatiebronnen over de samenwerking met externe partners en de evaluatie en ontwikkeling van het kunst- en cultuurbeleid als onderdeel van een kwaliteitszorgsysteem naar het Steunpunt Cultuurprofielscholen.

bordje cultuurprofielschool

Elke school zijn bord: 'Erkende CultuurProfielSchool'.

Het visitatieteam - bestaande uit een schoolleider, een kunst- en cultuurcoördinator en twee leerlingen afkomstig van twee andere lidscholen, aangevuld met twee vaste leden - bestudeert het ontvangen materiaal.

Op een in overleg vastgestelde datum bezoekt het visitatieteam de school. Deze dag begint en eindigt met een ontmoeting van de schoolleider (met kunst en cultuur in zijn portefeuille) en de cultuurcoördinator met het voltallige visitatieteam. Tussentijds worden gesprekken met diverse geledingen gevoerd en worden lessen bijgewoond. Leerlingen uit het visitatieteam gaan met leerlingen van de school op onderzoek uit. Aan het einde van de visitatie wordt een terugkoppeling op hoofdlijnen gegeven. Het visitatieteam benoemt hierbij zijn constateringen en komt tot een voorlopig advies. De bezoekende school krijgt tijdens deze terugkoppeling de gelegenheid om onvolkomenheden in de rapportage aan te geven en om op het geheel te reageren. Vervolgens formuleert het visitatieteam zijn definitieve advies aan de VCPS: positief of negatief met verbetermogelijkheden. Een positief oordeel geeft recht op een lidmaatschap van de VCPS.

Elke lid van de VCPS krijgt een naambord op de gevel en mag de naam van de cultuurprofielscholen op de website en in de schoolgids gebruiken. Om erop toe te zien dat scholen zich blijven ontwikkelen en deze erkenning waard blijven, wordt eens in de vier jaar de visitatie herhaald.