Hoe wordt je Cultuurprofielschool

LOOK

In veel recente publicaties van de overheid wordt steevast gepleit voor meer ruimte voor excellentie in het Nederlandse onderwijs en het stimuleren van het ondernemerschap bij jongeren.

afbeelding

Op de Open Schoolgemeenschap Bijlmermeer staat de ontwikkeling van hoofd, hart en handen centraal met een doorstroomprogramma vmbo-mbo binnen het kunstencluster.

Om excellentie en ondernemerschap te versterken zullen scholieren kennis moeten nemen van ontwikkelingen buiten school. Daarbij is het echter vaak moeilijk zulke doelstellingen om te zetten in concreet beleid dat verder strekt dan financiële prikkels. Dit wordt in de bijgaande notitie Ruim baan voor culturele toptalenten. Notitie van de Vereniging CultuurProfielScholen over LOOK geprobeerd.