Inspiratiedag 2013

Creativiteit en Groei zijn twee belangrijke sleutelwoorden van onze samenleving en niet in de laatste plaats van onze vereniging. Daarom is er dit jaar gekozen voor een CLA-Inspiratiedag met dit thema. Jeroen Lutters, Lector Hogeschool Windesheim, komt spreken over Creativiteit in relatie tot de zogenaamde 'Bildung' en 'Liberal Education'. Karin Hoogeveen, o.a. lector Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, doet verslag van haar onderzoek naar Creativiteit op twee cultuurprofielscholen. Bovendien is er tijdens de dag weer volop ruimte om elkaar te ontmoeten en spreken via discussie-momenten of workshops.

Beste leden van de VCPS,

Dit jaar presenteren wij u voor het eerst Cultuur Leert Anders in een andere vorm, de CLA- Inspiratiedag. Deze dag zal om de twee jaar plaatsvinden afgewisseld met de grote Conferentie Cultuur Leert Anders. De Inspiratiedag kent een kleinere opzet, maar wel weer met interessante sprekers en diepgang in de discussies en workshops zoals u gewend bent. Wederom zullen er diverse interessante publicaties worden uitgereikt.

Voor wie?

De dag is bedoeld voor schoolleiders, cultuurcoördinatoren, kunstvakdocenten, niet-kunstvakdocenten en contacten van de VCPS-leden. Wij vragen u daarom om deze uitnodiging te verspreiden onder uw collega's en contacten. Wij hopen op een gevarieerd publiek en gaan uit van meerdere personen per lidschool. De ledenvergadering is onderdeel van het programma.