VCPS-bijeenkomst 16 april 2015

Donderdag 16 april is onze eerste ledenbijeenkomst van dit jaar. We ontmoeten elkaar we-derom bij LKCA in Utrecht en nodigen u uit voor de volgende programmaonderdelen.

• 10.00-13.00 uur: Internationalisering in een cultuurprofiel (inclusief lunch).
• 14.00-17.00 uur: Ledenvergadering, Meerjarenplan en Beoordelen en evalueren.
• 17.00-18.00 uur: Buffet

afbeelding

Cultuur leert Anders 2014

OCHTENDPROGRAMMA: Internationalisering in een cultuurprofiel.

We zijn het er allemaal over eens dat kunst- en cultuuronderwijs niet alleen plaatsvindt binnen de muren van de eigen school. Maar hoe zit dat met het buitenland? Vinden we dat het onderwijs op een cultuurprofielschool ook buiten de landsgrenzen moet plaatsvinden? Wat doe je dan? En wat is de meerwaarde hiervan? En richt de school zich dan met name op de leerlingen of biedt het ook internationale mogelijkheden voor docenten?

In deze ochtendbijeenkomst zullen we uitwisselen over internationalisering op cultuurpro-fielscholen. Wij nodigen u hierbij van harte uit om uw ervaringen op dit punt - in een eleva-tor pitch - met ons te delen. Waarbij een adviseur van het Europees Platform (tegenwoordig EP-Nuffic) ons de ins en outs van het indienen van aanvragen zal laten zien en een overzicht met interessante contacten in het buitenland.

Na dit deel gaan we nieuwe plannen bedenken of uw bestaande plannen verder aanscherp. De focus ligt daarbij op zowel de leerlingen (denk aan uitwisseling, werkweken, buitenland-reizen, projecten, etc.), als de docenten (bijv. cursussen, opleidingen, stages, jobshadowing, etc.). Het komen tot gezamenlijke plannen van twee of meer scholen is natuurlijk ook een mogelijkheid.
Tevens zullen we de wenselijkheid en haalbaarheid verkennen van een opmaat constructie voor VCPS-scholen in relatie tot het EP-Nuffic.
Vanzelfsprekend raden wij u aan om uw collega van tweetalig onderwijs (TTO), de werk-week, de uitwisseling of andere internationaliseringsactiviteiten mee te nemen naar deze bijeenkomst.

In de rechter kolom vindt u bijlage I met achtergrondinformatie over EP-Nuffic en bijlage II met een overzicht van de internationaliseringsactiviteiten van de cultuurprofielscholen, waar uw school ook bij staat.


MIDDAGPROGRAMMA: Meerjarenplan en Beoordelen en evalueren

's Middag beginnen we met de ledenvergadering waarbij we, naast de gebruikelijke agen-dapunten, graag uw reactie willen horen op het 'Meerjarenplan VCPS'.

De rest van de middag staat, voor de tweede keer op een rij, in het teken van 'beoordelen en evalueren'. De vorige keer hebben we kennis gemaakt met de beoordelings-kaders van de Creatieve wetenschap van Jeroen Lutters. Maar we zijn er nog niet over uit: hoe doe je recht aan de leerling zijn prestaties? Leontien Broekhuizen (ArtEZ) laat ons daarom kennis ma-ken met een ontwikkelingsgericht zelfbeoordelingsinstrument, waarbij Joske van Zomeren vertelt over hoe dit instrument werkt binnen de KC-Lijn op het Baudartius College te Zut-phen. Na deze introductie gaan we zelf aan de slag met voorbeelden van examenwerk Beel-dend om zicht te krijgen op de systematiek. Daarna start de discussie: hoe zou 'zelfbeoorde-len' binnen de verschillende vakken (kunstvakken, talen, geschiedenis) kunnen passen? Hoe binnen projecten of buitenlandreizen? Kan een leerling zich wel zelf de maat nemen? En maak je je als docent zo niet overbodig? Vanzelfsprekend nemen we waar mogelijk de inzichten van de Creatieve Wetenschap van de vorige keer in de discussies mee.

In de discussieronde gaan we hierop door waarbij een ieder wordt gevraagd een prangende vraag, die gaat over beoordelen in uw eigen onderwijspraktijk, in te brengen. Vanzelfspre-kend nemen we waar mogelijk de inzichten van de Creatieve Wetenschap van de vorige keer in de discussies mee.

Afsluitend is er de mogelijkheid om tijdens een buffet verder te netwerken.

Inschrijven kan tot 12 april a.s.

Bij inschrijving kunt u tevens aangeven of u een bewijs van deelname wilt, aangezien het hier om scholing gaat.
Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvangt u het definitieve programma en de stukken.

Indien u organisatorische vragen heeft, kunt u contact opnemen met EvelineSimons@lkca.nl. Voor overige vragen kunt u terecht bij Antoine Gerrits via info@cultuurprofielscholen.nl of 06 14 14 46 15.