VCPS-bijeenkomsten 07 Oktober 2014

Zoals u in onze digitale nieuwsbrief hebt kunnen lezen, ontmoeten we elkaar op 07 oktober a.s. in Utrecht. Er is een ochtend en middagprogramma.

OCHTEND: Art-Based Learning (ABL)

De derde en laatste sessie over ABL staat in het teken van het uitwisselen van ABL ervaringen. U wordt uitgenodigd om uw ABL ervaringen te presenteren en/of te komen luisteren naar de ABL ervaringen van uw VCPS-collega's. Deze sessie is een vervolg op onze Inspiratiedag 2013 en onze werkbijeenkomst april 2014 in het Catharijne Convent te Utrecht, waarbij Jeroen Lutters ons heeft ingevoerd in ABL-methodiek. In onze digitale nieuwsbrieven 15 en 16 zijn verslagen opgenomen van deze bijeenkomsten. Jeroen Lutters zal tijdens de bijeenkomst van 7 oktober optreden als referent en vraagbaak. In de bijlage bij deze brief vindt u richtvragen voor uw presentatie en (nogmaals) de 4 stappen van Art-Based Learning.

 

MIDDAG: Culturele activiteiten in onder- en bovenbouw

’s Middags hebben we een korte ledenvergadering gevolgd door presentaties en inhoudelijke discussies over culturele activiteiten in de onder- en bovenbouw waarbij de volgende onderdelen op het programma staan.

 

De cultuurkaart

Walter Groenen (directeur CJP) zal vertellen over de veranderingen van de cultuurkaart en wat dat voor scholen in de toekomst kan betekenen. In de discussie daaropvolgend is er ruimte voor uitwisseling over hoe u de cultuurgelden bij u op school besteedt en borgt.

Toetsen en beoordelen

Hoe beoordeelt u het bezoek aan een museum, een kunstenaar of een muziekvoorstelling?  Vindt u überhaupt dat deze culturele activiteiten beoordeeld moeten worden? En hoe lastig is dat dan? Is het beoordelen van leerlingwerk daarentegen makkelijker? Tamara van Schilt-Mol (Associate Lector Toetsen en Beoordelen van de HAN) gaat met ons hierover in gesprek en zal ons voeden met inzichten over de waarde van beoordelen en hoe dit kan bijdragen aan de kwaliteit van cultuuronderwijs.

Het nieuwe CKV

In de periode 1 tot en met 12 september is via www.slo.nl/ckv-concept een concept-CKV-programma beschikbaar en wordt u de mogelijkheid geboden hierover uw reactie kenbaar te maken. We zullen de huidige ontwikkelingen met elkaar bespreken.

 

Afsluitend is er de mogelijkheid om tijdens een buffet verder te netwerken.

 

Inschrijving kan tot 29 september a.s. Bij inschrijving kunt u tevens aangeven of u een bewijs van deelname wilt, aangezien het hier om scholing gaat.

Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvangt u het definitieve programma en de stukken.

Indien u organisatorische vragen heeft, kunt u contact opnemen met EvelineSimons@lkca.nl of DesireedeKreuk@lkca.nl. Voor overige vragen kunt u terecht bij Antoine Gerrits via info@cultuurprofielscholen.nl of 06 14 14 46 15.

 

Inschijfformulier voor de VCPS-bijeenkomsten op 7 oktober in Utrecht

 

School

(u kunt meerdere onderdelen aankruisen)

Bewijs van deelname

Deze bijeenkomst wordt als scholing gezien. U kunt een bewijs van deelname ontvangen. Indien u dit wenst, vul dan onderstaande velden in zoals deze moeten worden opgenomen op het certificaat: