Waarom Cultuurprofilering

Waarom Cultuurprofilering

De overheid stimuleert het inspelen op specifieke leerwensen van de leerling onder andere op het gebied van kunst en cultuur. Maar waarom zou je je als school willen profileren? Wat zijn de beweegredenen om een cultuurprofielschool te willen worden?

afbeelding

Zandvlietcollege in Den Haag, met 'beeldend 2,3', 'muziek 2,3' en 'audiovisuele vorming'.

De meest voorkomende redenen die scholen noemen zijn:

  • beter kunnen aansluiten bij de leerwensen (leerstijl, interesse, talenten en intelligentie) van leerlingen;
  • een leerroute bieden aan leerlingen met een specifiek kunst talent;
  • het geven van een inhoudelijke impuls aan de kunstvakken en het bieden van extra kunstdisciplines/thema’s;
  • kunst en cultuur heeft een positief effect op het schoolklimaat en is goed voor de pr.

De verandering in het schoolklimaat speelt een belangrijk rol. Exposities op de gangen, elke vrijdag een open podium, leerlingen in de weer met cultuurroutes in de omgeving, een rooster met veel kunst en cultuur of zelfs aparte lokalen ingericht voor het kunst- en cultuurprofiel; allemaal aspecten die de school kleur geven en het schoolklimaat vaak op een positieve manier doen veranderen. Goed voor de sfeer en bovendien goed voor de pr.