Wat is cultuurprofilering

CultuurprofielFAQ

Over de cultuurprofilering en cultuurprofielscholen bestaan veel vragen en soms vooroordelen. Op deze pagina plaatsen wij deze vragen. Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kunt vinden? Ga dan naar ‘Stel uw Cultuurprofielvraag’.

Voor leden: de help voor het werken in Cultlab; de interesse gebieden: http://www.cultuurprofielscholen.nl/sites/default/files/handleiding%20groepen.docx

 1. Waar vind ik Cultuureducatie, een Manifest? >>

 2. Wij willen voor de cultuurleerlingen vanaf leerjaar 1 beginnen met een digitaal kunstdossier.
  Zijn er ervaringen in de praktijk/ zijn er voorbeelden hoe je dit kunt opzetten? >>

 3. Is het mogelijk dat een leerling die reeds op de vooropleiding dans zit en naar de eerste klas HAVO gaat binnen een CPS naast dans ook Drama kan doen? >>

 4. Zijn er cultuurprofielscholen in de regio Tiel? (Geldermalsen) >>

 5. Op uw site lees ik dat de term cultuurprofielschool alleen gebruikt wordt voor het voortgezet onderwijs. Ik meen mij te herinneren dat ik de term ook weleens bij basisscholen die veel aan cultuur doen (bijv. die een apart muziek of balletprogramma hebben)ben tegengekomen. Is die term dan onjuist gebruikt? Bestaat er een ander (zoek)woord voor basischolen met zo'n speciaal 'cultuurprofiel'? >>

 6. Is er een lijst een overzicht met alle cultuurprofielscholen in Nederland beschikbaar? >>

 7. Ik heb gehoord dat er achter de inlog voor leden en aspirantleden een handige tool beschikbaar is om een cultuurprofielplan te schrijven. Kan ik die ook gebruiken? >>

 8. Wat houdt het aspirantschap, een 'aspiranten account', voor de website in? >>

 9. Waarom moeten we Cultuurprofielschool worden, het gaat toch om de kwaliteit van de lessen? >> 

 10. Wat zijn de criteria om je school Cultuurprofielschool te mogen noemen? >>

 11. Wat is de meerwaarde van zo'n cultuurprofiel voor onze school? >>

 12. Waarom zouden we een Cultuurprofielschool-certificering moeten behalen als we al zichtbaar veel kunst- en cultuuractiviteiten ondernemen? >>

 13. In hoe verre gaat cultuurprofilering ten koste van mijn avo-vak? >>

 14. Wat is cultuurprofilering? >>

 15. Waarom profilering met cultuur? (praktijkverhaal) >>

 16. Hoe ontwikkel je een profiel? (praktijkverhaal) >>

 17. Waarom lid worden? (praktijkverhaal) >>

 18. Ervaring met de visitatie. (praktijkverhaal I) >>

 19. Ervaring met de visitatie (praktijkverhaal II) >>

 20. Die directeur van die Cultuurprofielschool is een charmeur. Moet je niet een heel bijzondere directie hebben die veel in het circuit lobbyt om Cultuurprofielschool te worden? >>

afbeelding

Waar vind ik Cultuureducatie, een Manifest?

De CultuurProfielScholen hebben de film "Cultuureducatie, een Manifest" op hun YouTube-kanaal gezet. U vindt de film en poster van het Manifest ook op onze site.

                                                                                        ^

Wij willen voor de cultuurleerlingen vanaf leerjaar 1 beginnen met een digitaal kunstdossier.
Zijn er ervaringen in de praktijk/ zijn er voorbeelden hoe je dit kunt opzetten?

Medio april zal er een publicatie verschijnen over het digitaal cultuurportfolio binnen de kunstvakken van het voortgezet onderwijs. Het Steunpunt Cultuurprofielscholen heeft de ervaringen van de initiatieven geïnventariseerd, mede aan de hand van een enquête. In de publicatie staan de resultaten waaronder een programma van eisen ondersteund met schoolvoorbeelden.

                                                                                        ^

Is het mogelijk dat een leerling die reeds op de vooropleiding dans zit en naar de eerste klas HAVO gaat binnen een CPS naast dans ook Drama kan doen?

Uit de vraagstelling maken we op dat het gaat om een Raamregeling-school waarbij de leerling, in dit geval, gebruik maakt van de vooropleiding dans (en daarbij ontheffingen kan krijgen). Deze regeling geldt alleen voor dans en voor muziek, dus niet voor drama en/of beeldend. Wil deze leerling veel/meer aan drama doen dan kan dat enkel binnen de mogelijkheden van de school.
Ter informatie nog dit: in mei/juni 2011 komt in de Staatscourant een aangepaste versie van de Raamregeling (DAMU)( naar verwachting blijft de regeling weer enkel voor muziek en dans).

                                                                                        ^

Zijn er cultuurprofielscholen in de regio Tiel? (Geldermalsen)

Bij http://www.cultuurprofielscholen.nl/schoolportretten kunt scholen in uw omgeving zoeken op provincie, dit kan in uw geval Utrecht, Gelderland of Brabant zijn. U kunt daarom het best zelf even kijken (kies in de rechter kolom een provincie en klik op pas toe).

                                                                                                 ^

Op uw site lees ik dat de term cultuurprofielschool alleen gebruikt wordt voor het voortgezet onderwijs. Ik meen mij te herinneren dat ik de term ook weleens bij basisscholen die veel aan cultuur doen (bijv. die een apart muziek of balletprogramma hebben)ben tegengekomen. Is die term dan onjuist gebruikt? Bestaat er een ander (zoek)woord voor basischolen met zo'n speciaal 'cultuurprofiel'?  

In het voortgezet onderwijs mag een school de naam Cultuurprofielschool alleen gebruiken indien de school de erkenning heeft gekregen van de Vereniging CultuurProfielScholen. Deze erkenning volgt na het met goed gevolg doorlopen van een visitatieprocedure, georganiseerd door het Steunpunt Cultuurprofielscholen. Hierna wordt de school definitief lid van de CultuurProfielScholen op de website en in de schoolgids gebruiken. Om erop toe te zien dat scholen zich blijven ontwikkelen en deze erkenning waard blijven, wordt eens in de vier jaar de visitatie herhaald.

In het primair onderwijs is er weliswaar de laatste jaren een sterk groeiende aandacht voor cultuurprofilering, maar mag iedere school de naam Cultuurprofielschool gebruiken. Wel vinden er op dit moment gesprekken plaats om na te gaan of een vergelijkbare ontwikkeling (Vereniging en kwaliteitszorg) ook hier wenselijk en haalbaar is.

                                                                                                ^

Is er een lijst een overzicht met alle cultuurprofielscholen in Nederland beschikbaar?

Binnenkort publiceren we op de website ook een overzicht van alle scholen in een lijst. U kunt echter bij schoolportretten ook alle scholen vinden en met enkele filteropties ook zoeken binnen de lijst.

                                                                                                ^

Ik heb gehoord dat er achter de inlog voor leden en aspirantleden een handige tool beschikbaar is om een cultuurprofielplan te schrijven. Kan ik die ook gebruiken?

Sinds maart 2010 is deze tool, de cultuurprofielplangenerator ook beschikbaar voor niet-leden van de vereniging. U kunt met dit instrument teksten voor uw beleidsplan genereren.

                                                                                                  ^

Wat houdt het aspirantschap, een 'aspiranten account', voor de website in?

Scholen die serieus een poging willen wagen om cultuurprofielschool te worden, hebben de mogelijkheid aspirant-lid te worden. Deze scholen krijgen gratis 2 jaar toegang tot een groot deel van de ledenwebsite met alle informatie en online steun die zij nodig hebben om het traject aan te gaan.
Zie voor meer informatie: kunnen wij dat ook? 

                                                                                                  ^

Waarom moeten we Cultuurprofielschool worden, het gaat toch om de kwaliteit van de lessen?

De kwaliteit van de lessen staat voorop, maar op een Cultuurprofielschool streven we nog een hoger doel na namelijk dat de lessen in samenhang met elkaar en met de wereld buiten de school gegeven worden en dat er een doorlopende leerlijn cultuureducatie door de jaren heen ontwikkeld wordt.

                                                                                                  ^ 

Wat zijn de criteria om je school Cultuurprofielschool te mogen noemen?

Je moet de visitatie met goed gevolg afsluiten en aansluitend lid worden van de Vereniging.

                                                                                                  ^

Wat is de meerwaarde van zo’n cultuurprofiel voor onze school?

Door het lidmaatschap heb je het exclusieve recht op de officiële landelijke erkenning als cultuurprofielschool. Daarnaast ben je lid van een actieve Vereniging die activiteiten onderneemt om de leden elkaar te laten ontmoeten en door te laten groeien.

                                                                                                  ^

Waarom zouden we een CultuurProfielSchool-certificering moeten behalen als we al zichtbaar veel kunst- en cultuuractiviteiten ondernemen?

Voor de ontwikkeling en positionering van cultuureducatie is een certificering niet noodzakelijk. Je mag je niet een cultuurprofielschool/cultuurschool noemen.
Waarom certificering? (praktijkverhaal)
Het XX-college profileerde zich altijd al met kunst en cultuur. Eigenlijk zijn we altijd al een cultuurschool geweest. We hadden als één van de eerste scholen tekenen als eindexamenvak. In handvaardigheid en in muziek kun je ook al heel erg lang examen doen op onze school. Er worden al heel lang jaarlijks stedenreizen georganiseerd en we hebben uitwisselingspartners in vele Europese landen. Voor leerlingen die een kunstvak als examenvak kiezen worden interessante excursies georganiseerd. Veel aandacht is er ook altijd geweest voor poëzie, toneel en literatuur. Kunst en cultuur komen op het XX-college terug bij vele vakken en vakoverstijgende projecten. Omdat wij ons profileren met kunst en cultuur willen wij natuurlijk ook graag het Keurmerk cultuurprofielschool hebben van de landelijke Vereniging CultuurProfielScholen. Het keurmerk is voor ons een bevestiging dat we op een goede manier bezig zijn op het gebied van kunst en cultuur. Ook naar buiten toe willen wij ons graag op deze manier verantwoord profileren. Graag willen we ervaringen uitwisselen met andere cultuurprofielscholen in het land.
We hebben zeker iets te bieden en willen ook dingen van andere scholen leren.

                                                                                                  ^

In hoe verre gaat cultuurprofilering ten koste van mijn avo-vak?

Juist voor de avo-vakken kan het een verrijking zijn om in vakoverstijgende projecten te werken. Ook kan het een aanvulling zijn om bij keuze van lesopdrachten e.d. de focus (meer) te richten op kunst en cultuur.

                                                                                                  ^

Wat is cultuurprofilering?

Cultuurprofilering is de keuze van de school om (naast eventuele andere profileringen zoals Bèta of sport) cultuureducatie als centraal beleidspunt voor de school(soort) breed of een enkele stroom in te zetten, te ontwikkelen en uit te dragen.

                                                                                                  ^

Waarom profilering met cultuur? (praktijkverhaal)

Het XX College heeft de keuze gemaakt zich te profileren met cultuur. Dat is geen “windowdressing”, maar noodzaak in een stad waar leerlingen en ouders de keuze hebben uit zeven scholen voor voortgezet onderwijs. Voor ons is het niet meer dan normaal dat die scholen niet allemaal hetzelfde aanbieden, of blijven reageren op elkaars innovaties, maar zich bewust zijn van hun sterke kanten en die als uitgangspunt en richtlijn kiezen voor verdere ontwikkeling. Of korter: wat is de kwaliteit van de school en hoe kun je die inzetten voor het ontwikkelen van de talenten van leerlingen? We hebben dan ook met andere scholen afspraken gemaakt over onze profielen. Zo kan er in YY gekozen worden voor een cultuurschool , of voor scholen met een sport- of een internationaal profiel.

                                                                                                  ^

Hoe ontwikkel je een profiel? (praktijkverhaal)

Een profiel ontwikkel je niet door alleen naar binnen te kijken. Of het nu sport is, techniek of cultuur, er zijn altijd anderen die iets te bieden hebben of die jij iets te bieden hebt. Ik denk aan basisscholen en vervolgonderwijs, maar ook aan andere samenwerkingspartners die meerwaarde inbrengen. Het culturele speelveld is groot. Een cultuurschool moet in dat speelveld een plek willen innemen: in de wijk en de stad, de amateurkunst, professionele kunstenaars, de schouwburg, musea, kunstopleidingen etc. Dat geeft talloze kansen en het draagt bij aan de kwaliteit van wat je biedt.

                                                                                                  ^

Waarom lid worden? (praktijkverhaal)

De Vereniging CultuurProfielScholen is voor een school als de onze dé club waar je bij moet willen horen. Ook dat is netwerken. Naar buiten kijken. De VCPS kan bijvoorbeeld instrumenten aanreiken om verder te ontwikkelen en ons in contact brengen met andere scholen van wie we iets kunnen halen en aan wie we iets kunnen brengen.
Een Betaprofilering is hard, dan weet je wat dat inhoud en Cultuur en cultuurprofilering is soft. Hoe kun je een school daarop beoordelen?
De afgelopen jaren is samen met een groot aantal scholen gewerkt aan de ontwikkeling van de visitatieprocedure en het visitatie-instrument. Juist dit groot aantal varianten van cultuurprofielscholen vereiste speciale aandacht. De nu gehandeerde procedure en bijbehorend instrument kennen een zeer breed draagvlak.
Met zo'n bordje klop je alleen maar jezelf op de borst.
Zo goed als u het plezierig vindt te voren te weten dat uw notaris, makelaar of stofzuiger aan bepaalde kwaliteiteisen voldoet, zo willen we onze leerlingen en hun ouders ook een bepaalde kwaliteit garanderen.

                                                                                                  ^

Ervaring met de visitatie (praktijkverhaal I)

Onze ervaringen met de visitatie waren zeer positief. Niet alleen omdat de school, de mensen, erkenning kregen voor wat zij voor elkaar hebben gebokst (en waar zij zelf soms té zelfkritisch naar kijken). Maar ook omdat we een goed beeld hebben gekregen van wat er nog nodig is. Dat juist anderen die analyse teruggeven, maakt de visitatie vanuit de schoolleiding gezien tot een interventie op zich.

                                                                                                  ^

Ervaring met de visitatie (praktijkverhaal II)

Een aantal weken voor de visitatie moesten we materiaal over onze school opsturen. Programmaboekje, folders, flyers, cultuurbeleidsplan, schoolplan,
PTA’s  en enz. Ook moest er een uitgebreide vragenlijst (beoordelingsinstrument) worden ingevuld. Op deze manier kon de visitatiecommissie zich van te voren een goed beeld vormen van de te bezoeken school. Tijdens de visitatie hebben we gemerkt dat dit goed werkt.
Men had zich al een beetje een beeld gevormd van onze school en stelde vragen om aanvullende informatie te verkrijgen.
De samenstelling van de visitatiecommissie was divers waardoor gedurende de dag van verschillende kanten accenten werden gelegd.
Door het visitatierapport hebben we een goed beeld gekregen van de sterke en wat zwakkere kanten van de invulling van het kunst en cultuurprofiel binnen onze school.
Het visitatierapport vormde een juiste analyse van de situatie op onze school.
We hebben het als prettig ervaren dat de inhoud van de visitatiedag grotendeels open gelaten was, zodat wij dingen op onze eigen manier konden invullen.

                                                                                                  ^

Die directeur van die Cultuurprofielschool is een charmeur. Moet je niet een heel bijzondere directie hebben die veel in het circuit lobbyt om Cultuurprofielschool te worden?

Omdat het worden van een Cultuurprofielschool ingebed is in een schoolbeleid en bovendien allerlei faciliteiten vraagt, is het zeker noodzakelijk dat de directie het plan draagt. Maar dat wordt niet alleen van de directie maar van het hele team gevraagd.

                                                                                                  ^