Wat is cultuurprofilering

Samenhang en integratie

Hierbij dient aandacht te worden geschonken aan:

  • een goed ontwikkeld curriculum voor de kunstvakken;
  • een goed ontwikkeld curriculum met een deel van de overige vakken (een ‘koploper’ laat het in alle vakken terugkomen);
  • een goed ontwikkeld plan voor activiteiten buiten het curriculum.
afbeelding

Het Sintermertencollege in Heerlen wil een klimaat bieden en broedplaats zijn voor creatieve ontplooiing zoals het mode project 'Garbage Fashion'.

Hierbij moet er sprake zijn van een samenhangend programma met een structurele, substantiële plaats in het jaarprogramma. Deelcriteria hierbij zijn Doorgaande lijn curriculum; Een samenhangend programma (ook in samenwerking met niet-kunstvakken) en Activiteitenprogramma in uitvoering.