Wat is cultuurprofilering

Samenwerking met derden

Bij de CultuurProfielScholen is sprake van structurele samenwerking met meerder culturele instellingen of personen uit de wereld van kunst en cultuur. Beide partijen (school en partner) participeren actief (gebruik maken van standaard aanbod of voorstellingen bezoeken met de cultuurkaart is onvoldoende).

afbeelding

Het Spinoza Lyceum is een Daltonschool, het cultuurprofiel zit hem bij hen in het 'doen'. Culturele partners spelen daarbij een belangrijke rol.